Sửa nhàSửa chữa điện nước
Nhà cung cấp / TỦ BOD
Model: J-IBO3

Tủ ấm lạnh (Tủ BOD) Model: J-IBO3 Hãng SX: JISICO-Hàn Quốc

Model: J-IBO2

Tủ ấm lạnh (Tủ ấm BOD) Model: J-IBO2 Hãng SX: JISICO-Hàn Quốc

Model: J-IBO1

Tủ ấm lạnh (Tủ ấm BOD) Model: J-IBO1 Hãng SX: JISICO-Hàn Quốc