Sửa nhàSửa chữa điện nước
Nhà cung cấp / NỒI HẤP TIỆT TRÙNG
Model: J-NAS62

Nồi hấp tiệt trùng loại tự động Model: J-NAS62 Hãng SX: JISICO – Hàn Quốc

Model: J-NAS81

Nồi hấp tiệt trùng loại tự động Model: J-NAS81 Hãng SX: JISICO – Hàn Quốc

Model: J-NAS103

Nồi hấp tiệt trùng loại tự động Model: J-NAS103 Hãng SX: JISICO – Hàn Quốc