Sửa nhàSửa chữa điện nước
Nhà cung cấp / BỘ LÊN MEN SẢN XUẤT THỬ (PILOT)
BỘ LÊN MEN SẢN XUẤT THỬ (PILOT)

BỘ LÊN MEN SẢN XUẤT THỬ (PILOT) Hãng sản xuất: Firstek Scientific - Đài Loan Thể tích từ 50 - 300 lít