Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị thủy văn
Bộ truyền số liệu mực nước tự động về Trung tâm

Model: 9500 LevelSender, Hãng sản xuất Solinst/Canada

Solinst Levelogger App for iOS

Trút dữ liệu từ đầu đo thông qua ứng dụng Solinst Levelogger App for iOS trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS

Solinst Levelogger App for Android™

Trút dữ liệu từ đầu đo thông qua ứng dụng Solinst Levelogger App for Android™ trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android

 1   2   3