Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị thủy văn  >  Thiết bị đo nhiệt độ, mực nước, độ dẫn
THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ DẪN
THIẾT BỊ ĐO MỰC NƯỚC, NHIỆT ĐỘ, ĐỘ DẪN

Model 3001 – LTC Levelogger Junior

  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Ứng dụng: Thiết bị dùng để  đo độ dẫn, mực nước và nhiệt độ sử dụng trong quan trắc nước mặt và nước ngầm.

 Bộ bao gồm: Cảm biến áp suất bằng vật liệu Hastelloy chống ăn mòn, Cảm biến độ dẫn; Cảm biến nhiệt độ, Bộ lưu dữ liệu.