Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị Phân tích - Thí nghiệm  >  Sắc kí khí, sắc kí khí khối phổ GC, GCMS
Clarus 580 GC

PerkinElmer® Clarus® 580 Gas Chromatograph (GC) là hệ thống sắc ký khí hoàn toàn tự động. Tất cả các chức năng của thiết bị được cài đặt và theo dõi thông qua một màn hình cảm ứng...

Clarus 680 GC

PerkinElmer® Clarus® 680 Gas Chromatograph (GC) là hệ thống sắc ký khí hoàn toàn tự động với bộ điều khiển khí theo chương trình (PPC). Clarus 680 GC là hệ thống có tốc độ gia nhiệt và làm nguội lò cột nhanh nhất...

Danh mục các sản phẩm