Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị Phân tích - Thí nghiệm  >  Phổ khối nguyên tử ICP-MS
Phổ khối nguyên tử ICP-MS NexION 300X

NexION 300 cung cấp 3 chế độ hoạt động (chuẩn, va đập, phản ứng) và có thể chuyển từ chế độ này sang chế độ khác. Vì thế, các phép phân tích có thể thực hiện được trên cùng một thiết bị. ICP-MS mang đến cho người sử dụng hiệu suất lớn nhất mà không làm ảnh hưởng đến độ nhạy và hiệu năng....

Phổ khối nguyên tử ICP-MS NexION 300Q

NexION 300 cung cấp 3 chế độ hoạt động (chuẩn, va đập, phản ứng) và có thể chuyển từ chế độ này sang chế độ khác. Vì thế, các phép phân tích có thể thực hiện được trên cùng một thiết bị. ICP-MS mang đến cho người sử dụng hiệu suất lớn nhất mà không làm ảnh hưởng đến độ nhạy và hiệu năng....

Danh mục các sản phẩm