Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị Phân tích - Thí nghiệm  >  Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES
Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES Optima 8300

Optima 8300 là model máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES dạng để bàn, trường nhìn kép, với 2 detector trạng thái rắn SCD, cho giới hạn phân tích tốt hơn và phép đo đồng thời thực Optima 8300 cung cấp một loạt các đặc tính mới: công nghệ plasma Flat Plate, camera quan sát PlasmaCam, hệ quang học tiên tiến, trường nhìn...

Máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES Optima 8000

Optima 8000 là model máy quang phổ phát xạ nguyên tử ICP-OES dạng để bàn, trường nhìn kép, với detector mảng CCD toàn dải sóng, cho tính linh hoạt và hiệu năng phân tích tuyệt vời. Optima 8000 cung cấp một loạt các đặc tính mới: công nghệ plasma Flat Plate, camera quan sát PlasmaCam, hệ quang học tiên tiến, trường nhìn kép...

Danh mục các sản phẩm