Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >    >  Lò vi sóng
Lò vi sóng phá mẫu
Lò vi sóng phá mẫu

Multiwave 3000 là một hệ thống phá mẫu bằng vi sóng dạng module được thiết kế đặc biệt để giảm đáng kể khối lượng công việc giữa việc tập hợp mẫu và phân tích phổ. Với các bình phản ứng, rotor và các phụ kiện dễ dàng được lắp đặt phù hợp với những yêu cầu đặc biệt cho chuẩn bị mẫu bằng vi sóng như sấy, bay hơi, chiết, và phá hủy bằng UV hay đốt cháy bằng Oxy. Multiwave 3000 từ Anton Paar là hệ thống phản ứng bằng vi sóng đa năng và module nhất hiện có. Nó đáp ứng gần như tất cả các yêu cầu trong chuẩn bị mẫu hiện đại.

  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

An toàn và tốc độ

-          Hai nguồn phát vi sóng magnetron

-          Năng lượng vi sóng không xung 1400 W

-          Nhiều sensor tinh vi để kiểm soát phản ứng

-          Hệ thống lạnh đã được chứng nhận

-          Thư viện lưu các phương pháp kiểm tra

-          Máy khuấy từ

-          Được tranh bị dành cho các quy trình chiết

Các rotor phá mẫu hiệu năng cao

-          Rotor 48 vị trí : lượng mẫu lớn cùng với 48 bình phản ứng

-          Rotor 16 vị trí: hiệu quả phá mẫu cao và năng suất cao

-          Rotor 8: theo dõi áp suất liên tục tất cả các bình phản ứng để việc kiểm soát phản ứng được cải thiện

Hỗ trợ chiết bằng vi sóng (MAE)

-          Chiết dung môi với thời gian phản ứng được rút ngắn đáng kể

-          Kết hợp các kỹ thuật chiết và dẫn xuất

-          Hai tác dụng: phá hủy và chiết dễ dàng hơn bất cứ thiết bị nào

Bay hơi và sấy

-          Bay hơi trực tiếp các a xít và cô đặc các mẫu ở dạng nước

-          Sây không carbon hóa hay nhiễm mẫu

-          Năng lượng vi sóng không xung đảm bảo sấy hiệu quả và nhẹ nhàng không carbon hóa hay nhiễm mẫu

Các ứng dụng đặc biệt: phá mẫu bằng UV, đốt cháy bằng oxy và thủy phân

-          Phá hủy mẫu bằng UV hỗ trợ vi sóng

-          Đốt cháy bằng oxy được hỗ trợ vi sóng

-       Thủy phân a xít các protein