Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị Phân tích - Thí nghiệm  >  Lò vi sóng
Thiết bị tổng hợp bằng vi sóng: Monowave

Monowave 300 là thiết bị phản ứng bằng vi sóng hiệu quả cao được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng tổng hợp bằng vi sóng quy mô nhỏ và trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển. Ngày nay dưới tác dụng của tia vi sóng không chỉ được áp dụng cho tổng hợp hữu cơ – mà tổng hợp vô cơ, khoa học...

Thiết bị tổng hợp bằng vi sóng: Multiwave PRO

Multiwave PRO cung cấp hai nhóm ứng dụng: chuyên nghiệp trong hóa học tổng hợp và phân tích vết. Trong tài liệu này tập trung vào việc sử dụng Multiwave PRO nhưng là hệ thống phản ứng bằng vi sóng để tổng hợp đồng thời. Multiwave PRO phục vụ cho phát triển phương pháp hoặc như là một thiết bị với quy mô lớn....

Lò vi sóng phá mẫu

Multiwave 3000 là một hệ thống phá mẫu bằng vi sóng dạng module được thiết kế đặc biệt để giảm đáng kể khối lượng công việc giữa việc tập hợp mẫu và phân tích phổ. Với các bình phản ứng, rotor và các phụ kiện dễ dàng được lắp đặt phù hợp với những yêu cầu đặc biệt cho chuẩn bị mẫu bằng...

Hệ Thống Phản Ứng Bằng Vi Sóng Dành Cho Chuẩn Bị Mẫu: Multiwave PRO

Hệ thống phản ứng bằng vi sóng Multiwave PRO đưa tới các giải pháp chất lượng cao mà người sử dụng cần để đạt được các kết quả phân tích vết tuyệt vời, thậm chí với các mẫu đòi hỏi điều kiện khắc nghiệt, phức tạp. Multiwave PRO điều khiển nhiệt độ cao và đáp ứng các chức năng an toàn thông...

Danh mục các sản phẩm