Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị thủy văn  >  Thiết bị lấy mẫu nước ngầm
Bộ lấy mẫu nước ngầm bằng khoan tay - Solinst
Bộ lấy mẫu nước ngầm bằng khoan tay - Solinst

  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

 BỘ LẤY MẪU NƯỚC NGẦM BẰNG KHOAN TAY

DIVER-POINT PIEZOMETERS

Hãng sản xuất: Solinst/Canada

Giới thiệu chung:

Bộ khoan tay lấy mẫu nước ngầm là phương pháp lí tưởng để lấy mẫu nước ngầm trong các tầng chứa nước nông và nghèo nước, đặc biệt lý tưởng để  xác định nguồn gây ô nghiễm, sự ô nghiễm chéo giữ các tầng chứa nước. Phương pháp này cũng cho phép quan trắc dòng chảy ngầm giúp đánh giá sơ bộ đặc điểm địa chất thủy văn của vùng nghiên cứu với chi phí thấp.

Ứng dụng:

·         Lấy mẫu nước ngầm, bao gồm cả các mẫu VOC (hợp chất hữu cơ dễ bay hơi) nằm ngầm trong đất.

·         Quan trắc lưu lượng cơ bản của dòng chảy ngầm trong các tầng chứa nước nông và nghèo nước.

·         Đánh giá ô nghiễm chéo các tầng trong vùng nghiên cứu

·         Lấy mẫu khí trong đất

·         Bơm nước tại điểm

Bộ tiêu chuẩn bao gồm:

1.      - Tay khoan dẫn hướng - Slide hammer

2.      - Cần khoan loại ống thép đường kính 2.7cm x chiều dài (tùy chọn)

3.     -  Mũi khoan đường kính 3,8cm và chiều dài 40cm kèm ống lọc

 - Máy bơm nhu động Solinst 410 và ống lấy mẫu nước             

Cấu tạo bộ khoan tay lấy mẫu nước ngầm Solinst 615S

Lấy mẫu nước ngầm bằng cách kết hợp giữa khoan tay Solinst 615 và Bơm nhu động - Solinst 410

 

 

Lấy mẫu kết hợp giữa bơm nhu động Solinst 410  và thiết bị quan trắc lấy mẫu Solinst 615

Lắp đặt thiết bị quan trắc lấy mẫu sử dụng lỗ

khoan có trước

Hướng dẫn lắp đặt: Sau khi xác định được vị trí và chiều sâu cần thăm dò quan trắc. Lắp đặt Bộ lấy mẫu nước ngầm bằng khoan tay - Solinst 615 theo các bước như sau:

Bước 1: Lắp ống lấy mẫu vào đầu lọc trong mũi khoan.

Bước 2: Luồn ống lấy mẫu qua cần khoan tới vị trí dẫn ống ra trên búa dẫn hướng.

Bước 3: Lắp cần khoan vào tay khoan theo chiều dài tùy chọn.

Bước 4: Đặt khoan theo phương thẳng đứng, dùng tay cầm dẫn hướng ấn/đóng từ từ cho đầu khoan và cần khoan ngập trong đất.

Bước 5: Để mẫu chảy vào ống lọc bằng cách kéo cần khoan lên khoảng 30cm.

Bước 6: Sử dụng máy bơm nhu động Solinst 410 để hút mẫu theo lưu lượng được điều khiển trên bơm (tối đa lên tới 3.5 lít/phút).

 Lưu ý khi bơm lấy mẫu:

*  Đối với lấy mẫu khí: Sau khi lắp đặt thiết bị lấy mẫu tại vị trí và chiều sâu mong muốn. Nối ống lấy mẫu LPDE vào bơm nhu động Solinst 410. Tiến hành lấy mẫu khí sau khi bơm hết phần khí không ổn định trước đó. Điều chỉnh lưu lượng lấy mẫu bằng  nút điều chỉnh trên bơm.

* Đối với lấy mẫu nước ngầm: Sau khi lắp đặt thiết bị lấy mẫu tại vị trí và chiều sâu mong muốn. Nối ống lấy mẫu LPDE vào bơm nhu động Solinst 410. Sử dụng khả năng bơm tuần hoàn của bơm nhu động Solinst 410 để sục rửa cho nước trong tầng cần lấy mẫu ổn định. Tiến hành lấy mẫu nước theo lưu lượng được điều khiển trên bơm. Mẫu nước thu được không bị tiếp xúc với không khí môi trường xung quanh đảm bảo đúng tiêu chuẩn mẫu phân tích theo quy định.